„Popoludnie úcty k starším“

Dátum: 10/14/2014 Čas: 16:00 Miesto konania: V Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok

14. 10. 2014 (utorok) 16.00 h

„Popoludnie úcty k starším“

- pestrý kultúrny program venovaný seniorom a širokej verejnosti. V programe vystúpi MŠ Cintorínska, ZUŠ Petržalská – TS Brilant, DFS Maguráčik a hosť programu New Spirit Band.

V Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok